advokaten

Mit navn er Karina Hedegaard Hansen. Jeg blev uddannet advokat i 2006 og har siden arbejdet i såvel store som mindre advokat- og erhvervsvirksomheder i København og Aalborg. I dag har jeg dette advokatfirma, der leverer direkte og højt kvalificeret juridisk rådgivning til dig eller din virksomhed – enten hos dig eller mig.

Jeg er samtidig ansat som studielektor ved Aalborg Universitet, hvor jeg skriver en ph.d. og underviser i flere formueretlige fag, herunder bl.a. køb og salg af fast ejendom, aftale- og erstatningsret samt insolvens- og konkursret.

Derudover er jeg ansat i Mødrehjælpens retshjælp, hvor jeg yder juridisk rådgivning til forældre om skilsmisse, bodeling, forældremyndighed, børns bopæl og samvær. Jeg har også stor erfaring med sager, hvor kommunen vil tvangsfjerne et barn.

Når du henvender dig til mig, får du altid en gratis vurdering af din sag. Hvis jeg kan være behjælpelig med at løse sagen, laver jeg en ordrebekræftelse, så du på forhånd kender alle omkostninger ved sagen.