top of page

ANBRINGELSE AF BØRN & UNGE

4_edited.jpg

Iht servicelovens § 58 kan kommunen indstille til, at et barn eller en ung under 18 år skal anbringes udenfor hjemmet.

Indstillingen skal forelægges for kommunens særlige Børn- og Ungeudvalg, som herefter træffer afgørelse om, hvorvidt kommunens indstilling skal følges.

Efter serviceloven har du ret til at få gratis advokatbistand i forbindelse med, at sagen skal forelægges for Børn- og Ungeudvalget.

Jeg indhenter samtlige oplysninger og gennemgår sagsmaterialet med dig, så du er sikker på, at kommunen overholder loven og at betingelserne for at anbringe dit barn er til stede. Dernæst repræsenterer jeg dig i Børn- og Ungeudvalget, så du blive hørt på alle væsentlige punkter inden der træffes en afgørelse.

Jeg hjælper dig også med at klage over afgørelsen og repræsenterer dig både i Ankestyrelsen og ved domstolene. 

Kort sagt hjælper jeg dig med at sikre dig dine rettigheder i forhold til lovgivningen, sikrer dig at du bliver hørt og dermed jeg på dig og din familie. 

bottom of page