top of page

OM

KARINA HEDEGAARD HANSEN

Mit navn er Karina Hedegaard Hansen.

 

Jeg er 44 år og mor til to skønne teenagere på hhv. 13 og 15 år.

I 2006 blev jeg uddannet advokat med speciale i familieretlige sager og sager om handel med fast ejendom. Det var før jeg selv stiftede familie.

I 2014 blev jeg skilt fra mine børns far. Vi valgte at træde ud af ægteskabet, men værne om forældreskabet. Vores fokus på det gode samarbejde om børnene har været altafgørende for vores børns trivsel, men også for vores eget velbefindende og dermed vores forældrerolle.

Jeg har tillige selv forsøgt at indgå i en ny moderne familiekonstellation og kender til de udfordringer, der naturligt følger med, når to familier skal finde et fælles nyt grundlag. Dine og mine børn der skal finde hinanden som nye bonus-søskende samt børn og tidligere ægtefæller, som skal acceptere den nye partner. 

FAGLIG BAGGRUND

  • Jurist fra Københavns Universitet​ i 2002

  • Advokat i 2005 med speciale i familieret og fast ejendom

  • PhD-stipendiat og studielektor AAU 2010

  • Selvstændig advokat i 2012

  • Møderet for Landsretten (L) i 2015

  • Møderet for Højesteret (H) i 2020

  • Medlem af Advokatsamfundet

  • Jurist i Mødrehjælpens retshjælp siden 2015

  • Bestyrelsesarbejde på opholdssted for anbragte børn og unge

Karina_hedegaard_hansen_Portrait3534sh_e

MINE SPECIALER

✔️ Ægteskab og skilsmisse
✔️ Papirløse samlivsforhold

✔️ Ægtepagter og testamenter
✔️ Forældremyndighedssager
✔️ Børns bopæl
✔️ Samværssager
✔️ Bidragssager
✔️ Tvangsfjernelser

✔️ Køb af salg af fast ejendom

✔️ Asylsager, familiesammenføringer

✔️ Fogedsager

✔️ Pensionsrådgivning

✔️ Strafferet

✔️ Bistandsadvokat

✔️ Rådgivning af opholdssteder

✔️ Bestyrelsesarbejde

bottom of page