top of page

KLIENTER

Forretningsbetingelser


De almindelige forretningsbetingelser, der gælder for vores rådgivning kan ses her. 


 
Honorar og betalingsinformation

Salæret fastsættes som udgangspunkt efter medgået tid. Timeprisen er 2.000 med tillæg af moms, dvs. i alt 2.500 kr. 

I retssager om forældremyndighed, børns bopæl og samværssager ansøges om fri proces og/eller retshjælp. Ved fri proces er bistand gratis, når sagen verserer i Familieretten. Dækkes retssagen af en indboforsikring opkræves alene depositum.   

                                                   

I anbringelsessager for Børn- og Ungeudvalget har børn over 12 år og forældre altid gratis advokatbistand og dermed opkræves ingen betaling i disse sager, da denne afholdes af statskassen.

I andre sager fremsendes et overslag over honorarets forventede størrelse og der orienteres, hvis overslaget overskrides.

Afholdte eksterne udgifter, såsom udgifter til transport og ophold i forbindelse med sagen faktureres løbende. Transporttid afregnes med 887,50 med tillæg af moms, dvs. 1109,50 kr. pr. time samt statens takster for kilometergodtgørelse.

 

Salær overføres til:
Bank: Sparekassen Vendsyssel
Reg. nr. 9070: Konto nr.:1628715390


 
Privatlivspolitik


Advokatfirmaets privatlivspolitk kan ses her 

bottom of page