top of page

ASYLSAGER OG UDLÆNDINGERET

6_edited.jpg

Når udlændingestyrelsen har givet dig afslag på opholdstiladelse i Danmark, indbringes sagen automatisk for Flygtningenævnet.

Du har ret til at få beskikket en advokat til at varetage dine interesser og som kan repræsentere dig ved Flygtningenævnet. Advokatbistanden er gratis for dig.

Jeg hjælper dig med at få din sag tilstrækkeligt oplyst overfor Flygtningenævnet inden de træffer en endelig afgørelse og jeg udarbejder også en evt. klage til Menneskerettighedsdomstolen.

Udover asylsager hjælper jeg i sager om indrejse, visum og familiesammenføring, herunder med at få søgt eller fornyet de fornødne tilladelser.

bottom of page