top of page

FORÆLDREMYNDIGHED, BOPÆL & SAMVÆR

1_edited.jpg

​Sager om forældremyndighed, bopæl og samvær starter i Familieretshuset, når en af forældrene  anmoder herom via en elektronisk ansøgningsblanket, som du finder på Familieretshusets hjemmeside.

 

Familieretshuset indkalder herefter forældrene til møde og oplyser sagen ved at indhente udtalelser om barnet og evt. forældrene hos myndighederne. Du kan vælge at tage mig med som din partsrepræsentant på mødet, hvis du oplever, at du selv har svært ved at tale din egen sag, ikke kan overskue det følelsesmæssigt eller fordi du har til hensigt at få lavet nogle klare aftaler, der ikke skal kunne misforstås.

 

Afhængig af barnets alder afholder Familieretshuset en børnesamtale med barnet og de kan tillige beslutte, at der skal laves en børnesagkyndig undersøgelse. En børnesagkyndig undersøgelse vil typisk blive iværksat, hvis dit barn er i mistrivsel og/eller I som forældre ser så forskelligt på barnets eller dets reaktioner, at der bør laves en professionel vurdering af barnet.

 

Når sagen er tilstrækkeligt oplyst, sender Familieretshuset sagen i Familieretten. Du får besked herom i din e-boks. Familieretshuset kan kun træffe afgørelser om samvær, hvis ændringen er mindre indgribende (eks. udvidelse eller indskrænkning med 1 dag) samt midlertidige afgørelser om forældremyndighed og bopæl. 

Jeg hjælper dig med at søge om fri proces eller retshjælp i den videre proces ved Familieretten, der sker via sagsportalen www.minretssag.dk

bottom of page